Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

[M_oder] Luka Kropivnik: Literarna produkcija Ivana Hribarja in njegovi stiki s slovenskimi kulturnimi delavci

čas: torek, 24. januar 2023, 18.0019.00
lokacija: Mestni muzej Ljubljana
Gosposka 15
cena: brezplačno predavanje

Enega najbolj pomembnih županov, kar jih je mesto Ljubljana imelo v vsej svoji zgodovini, danes poznamo kot zaslužnega za prenovo popotresne Ljubljane, kot svobodomiselnega liberalca ter neutrudnega zagovornika Zedinjene Slovenije in združitve južnih Slovanov v skupno državo. Ivan Hribar se je z velikimi črkami zapisal v gene in politično zgodovino našega mesta. Koliko pa nam je župan Hribar poznan kot podpornik kulturnega življenja in kot literarni ustvarjalec?

Na predavanju bomo z literarnozgodovinskega in zgodovinskega vidika predstavi ljubljanskega župana, diplomata, poslovneža, pisatelja Ivana Hribarja. Osrediščili se bomo na Hribarjevo literarno in politično delovanje s posebnim poudarkom na umestitvi avtorja v slovensko literarno zgodovino. Predstavili bomo dva osrednja lika slovenskega liberalizma, prijatelja in konkurenta Ivana Hribarja ter pisatelja in politika Ivana Tavčarja. Osrednji del predavanja bo predstavitev Hribarjeve korespondence s slovenskimi kulturnimi delavci (Fran Govekar, Simon Gregorčič in Ferdo Kozak). V zadnjem delu pa bomo podrobneje osvetlili literarna dela Ivana Hribarja, ki so širši javnosti večinoma še neznana.

Luka Kropivnik je diplomirani slovenist in rusist, magister profesor slovenistike in zgodovine, zaključuje pa tudi dvopredmetni magistrski študij etnologije in kulturne antropologije in primerjalne književnosti in literarne teorije.

Svoje mesto na dogodku rezervirajte tukaj.

Želim izvedeti več o projektu [M_oder].

Obvestila

Oddelek za geografijo

Začetek obveznosti v letnem semestru 2022/23 (BlažR)

Oddelek za sociologijo

Knjižnica Oddelka za sociologijo

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Nike Kocijančič Pokorn

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lara Burazer

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Oddelčno tajništvo - uradne ure (6. 2. – 10. 2. 2023)

Oddelek za prevajalstvo

Urnik – Poletni semester 2022/23

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za sociologijo, 6.–10. 2. 2023

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za muzikologijo, 6. in 7. 2. 2023

Oddelek za prevajalstvo

Uradne ure tajništva Odd. za prev. (6. 2. – 10. 2. 2023)

Govorilne ure pri Simoni Kranjc