Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Natečaj SNG Drama Ljubljana za izvirno dramsko besedilo

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana (v nadaljevanju: Drama) objavlja natečaj za izvirno dramsko besedilo v slovenskem jeziku.

Natečaj bo objavljen vsaki dve leti.

Rok za oddajo dramskih besedil je 30. april 2023.

Natečaj je anonimen.

 

POGOJI NATEČAJA

  • Žirija ne bo upoštevala monodramskih besedil in besedil, ki so že bila uprizorjena ali objavljena.
  • Avtorji poslanih dramskih besedil morajo zagotoviti anonimnost besedila tako, da ga označijo s šifro. Svoje osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko) in šifro, s katero izkazujejo avtorstvo, morajo predložiti posebej, v zaprti kuverti.
  • Če je poslano besedilo odrska priredba dela (proze, filmskega scenarija, drugega dramskega dela itn.), katerega avtor ni pošiljatelj in katerega avtorske pravice niso proste, je treba besedilu priložiti pisno soglasje avtorja oz. njegovih dedičev in zagotovilo, da do Drame nimajo nobenih zahtev. Enako velja za prevajalca oz. njegove dediče, če je poslana priredba narejena po že obstoječem prevodu.
  • Uprizoritvena pravica in pravica do objave nagrajenih besedil v Gledališkem listu ostaneta 3 leta v ekskluzivni lasti Drame.

 

Avtorji morajo poslati nevezan tipkopis besedila na naslov: Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom na kuverti: NATEČAJ SNG DRAMA LJUBLJANA ZA IZVIRNO DRAMSKO BESEDILO.

Dramska besedila naj bodo natisnjena v pisavi Times New Roman v velikost 12 in z razmikom med vrsticami 1,5 (ali pisavi primerljive velikosti).

 

ŽIRIJA

V žiriji so člani dramaturško-lektorskega oddelka Drame in ravnateljica Drame.

 

NAGRADE

Žirija bo podelila 3 nagrade:

  • 1. nagrada: 7000 €
  • 2. nagrada: 5000 €
  • 3. nagrada: 3000 €

Avtorji nagrajenih dramskih besedil bodo objavljeni septembra 2023.

Žirija ni dolžna podeliti nobene od nagrad.

Nagrada ne vključuje odkupa za uprizoritev.

V primeru, da žirija vidi v katerem od nenagrajenih besedil možnost za razvoj in izboljšavo, lahko ponudi avtorju pomoč dramaturško-lektorskega oddelka.

Obvestila

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Informacije glede vpisov, zaključevanja in nadaljevanja študija ter menjav izbirnih predmetov

Oddelek za filozofijo

Sprememba GU Valentina Hribar Sorčan

Osrednja humanistična knjižnica

Sprememba urnika Knjižnice Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 10. 10.–14. 10. 2022

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za klasično filologijo, petek, 7. 10. 2022

Oddelek za sociologijo

Tajništvo - uradne ure 7. 10. 2022

Oddelek za klasično filologijo

Knjižnica in tajništvo v petek

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Sprememba urnika Knjižnice Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, 10. 10. – 14. 10. 2022

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Brezplačni uvodni tečaji izbranih starih jezikov

Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Metodologija EIKA - vaje, 6.10.2022

Oddelek za prevajalstvo

Sprememba GU Jerneja Umer Kljun