Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Obvestilo o zagovoru magistrske naloge Katarine Rakušček

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo ter Oddelek za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani obveščata

 

da bo v petek, 22. septembra 2023, ob 14. uri v kabinetu 434 v 4. nadstropju FF

 Katarina Rakušček zagovarjala svojo magistrsko nalogo

 

Ko reke zamrznejo in zagorijo: Ameriška pesnica Adrienne Rich v ekokritiški perspektivi

As the Rivers Freeze and Burn: An Ecocritical Perspective on the Poetry of Adrienne Rich

 

pred komisijo v sestavi: prof. dr. Vanesa Matajc (predsednica), prof. dr. Mojca Krevel (mentorica) in prof. dr. Boris A. Novak (mentor).

 

Prisrčno vabljeni!

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Seminarske teme pri red. prof. dr. Snoju: Zgodovina zahodnega pesništva

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Zamenjava notranjega ali zunanjega izbirnega predmeta

Oddelek za arheologijo

Začetek pedagoškega procesa - NOVO

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Skupine za Jezik v rabi 1 (enopredmetni in dvopredmetni)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Skupine za Jezik v rabi 3 (enopredmetni in dvopredmetni)