Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Poziv za prijavo diplomskih in magistrskih del za študentske nagrade 2022/23

Diplomantke in diplomanti 1. in 2. stopnje se lahko do 30. 6. 2023 prijavijo na razpis za študentske nagrade Filozofske fakultete in razpis za Prešernove nagrade študentom Univerze v Ljubljani, ki potekata sočasno.

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju nagrad študentkam Filozofske fakultete UL se lahko za študentske nagrade Filozofske fakultete potegujejo dela, ki so nastala v okviru dodiplomskega ali magistrskega študija in so bila dokončno ocenjena od vključno 1. 7. preteklega do vključno 30. 6. tekočega leta.

Kandidat oz. kandidatka v tajništvu oddelka odda prijavo, mentorjevo utemeljitev (obrazca sta objavljena na povezavi) in diplomsko oz. magistrsko delo v pdf. obliki. Interdisciplinarna (dvopredmetna) dela lahko za nagrado kandidirajo na obeh oddelkih. 

 

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Knjižnica – poletni delovni čas (26. 6.–20. 9. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (24.–28. 6. 2024)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lilijana Burcar

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Simon Kušar

Oddelek za psihologijo

Obvestilo o zaprtosti fakultete (24. 6. in 25. 6. 2024)