Oddelek za azijske študije

Spremenjen urnik knjižnice Oddelka za azijske študije, 23. - 24. 5.

Knjižnica bo v četrtek, 23. 5., odprta od 11 do 13 ure,

v petek, 24. 5., od 10 do 12 ure.

Gradivo lahko vrnete izven uradnih ur v knjižna nabiralnika v avli FF.

Obvestila

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Knjižnica – poletni delovni čas (26. 6.–20. 9. 2024)

Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

Strokovna služba oddelka – uradne ure (24.–28. 6. 2024)

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

Sprememba GU Lilijana Burcar

Oddelek za geografijo

Sprememba GU Simon Kušar

Oddelek za psihologijo

Obvestilo o zaprtosti fakultete (24. 6. in 25. 6. 2024)