19. 03. 2021 | 09:00, spletni zagovor
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

Oblikovanje in implementacija aplikacijskega profila za digitalne znanstvenokritične izdaje v repozitoriju SI-DIH

Katja Meden, Bibliotekarstvo, informacijski in založniški študiji - 2. stopnja

Mentor: doc. dr. Jan Pisanski

12. 03. 2021 | 11:00
Oddelek za sociologijo

Odnos večinskega prebivalstva mesta Celje do priseljencev Albanske narodnosti

Vanja Madžo, Sociologija - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Damjan Mandelc

09. 03. 2021 | 17:10, spletni zagovor
Oddelek za romanske jezike in književnosti

La ironía y el sarcasmo en la serie humorística española El vecino: ¿Causando ofensa o proporcionando diversión?

Peter Jančar, Španščina - 2. stopnja - D, P

Mentor: izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

16. 03. 2021 | 14:40, spletni zagovor
Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

Osemdeset let Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: Študentski vidik v preseku treh desetletij

Tina Tisovec, Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja

Mentor: izr. prof. dr. Mateja Habinc

12. 03. 2021 | 10:00, spletni zagovor
Oddelek za pedagogiko in andragogiko

Razvoj izobraževanja rudarjev v Trbovljah od leta 1945 do leta 1968

Nika Frol, Pedagogika - 2. stopnja - P

Mentor: izr. prof. dr. Tadej Vidmar