Govorilne ure

na daljavo, po predhodnem dogovoru po e-pošti

Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

asist. Maja Kuhar

Maja Kuhar je mlada raziskovalka na oddelku. V sklopu svoje doktorske disertacije proučuje uporabo metode sledenja pogledu za vrednotenje in načrtovanje bibliografskih informacijskih sistemov.  Z uporabo različnih metod si prizadeva razumeti informacijsko vedenje in uporabniško izkušnjo uporabnikov digitalnih knjižnic in podobnih sistemov.
 

 

Izobrazba: 
Dodiplomska 

Diploma: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), 2016.
Podiplomska 
Magisterij: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Univerza v Ljubljani (Filozofska fakulteta), 2018, »Odprta znanost in vloga visokošolskega knjižničarja«, mentor:  dr. C. T. Koler Povh.

Izvirni znanstveni članek

KUHAR, Maja, KOLER-POVH, Teja. Odprta znanost in kako v njej prepoznajo svojo vlogo slovenski visokošolski knjižničarji = Open science and how the Slovenian academic librarians percieve their role in it. Knjižnica : revija za področje bibliotekarstva in informacijske znanosti. [Tiskana izd.]. dec. 2018, 62, [št.] 4, str. 87-115, ilustr. ISSN 0023-2424. https://knjiznica.zbds-zveza.si/knjiznica/article/view/7390/6893. [COBISS.SI-ID 8706401]

 

Strokovni članek

KUHAR, Maja. Poročilo s konference CHIIR. Knjižničarske novice. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 29, št. 1/2, str. 7-8, ilustr. ISSN 0353-9237. [COBISS.SI-ID 69980770]

 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

KOLER-POVH, Teja, KUHAR, Maja. Kako visokošolski knjižničarji obvladujemo izzive odprte znanosti in kakšna so pričakovanja raziskovalcev = How Slovenian academic librarians handle the challenges in open science and what are the expectations of researchers. V: BEŠTER, Tomaž (ur.), VOVK, Damjana (ur.). Knjižnice - obvladovalke podatkov? : zbornik referatov = Data management in libraries : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2019. Str. 89-110, ilustr. ISBN 978-961-6683-42-5. [COBISS.SI-ID 8899425]

 

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

MERČUN, Tanja, KUHAR, Maja. Exploring user experience in digital libraries through questionnaire and eye-tracking data : a case study of Europeana and dLib. V: Libraries in the digital age (LIDA) 2021, 19-22 April 2021, Dubrovnik, Croatia. Dubrovnik: [s. n.], 2021, str. [5]. http://lida.ffos.hr/abstracts_2021/LIDA_2021_paper_38.docx, http://lida.ffos.hr/program/. [COBISS.SI-ID 61666051]

KUHAR, Maja, MERČUN, Tanja. Starting a search : exploring the differences in two digital libraries. V: Information for sustainable world : addressing society's grand challenges : conference proceedings : virtual conference, 83rd Annual Meeting of the Association for Information Science & Technology, 22. Oct.-1 Nov. 2020. Association for Information Science and Technology, 2020. Ilustr. Proceedings of the Association for Information Science and Technology, vol. 57. ISSN 2373-9231. https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pra2.341, DOI: 10.1002/pra2.341. [COBISS.SI-ID 44924675]

 

Povezava na celotno bibliografijo

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

19. 10. 2020
Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

03. 09. 2020
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

26. 08. 2020
Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

26. 08. 2020
Oddelek za arheologijo

Metalurški dan

26. 08. 2020
Oddelek za filozofijo

Konferenca, posvečena Mahatmi Gandhiju