Kontakt

+386 1 2411 312
hotimir.tivadar@ff.uni-lj.si

Govorilne ure

ČET 12.30 v kabinetu 536c in/ali na ZOOM: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98449288272?pwd=YlYvZGgycGhVSld2eDA1c2o4NkhXZz09
oz. po dogovoru.
Med izpitnimi obdobji: ČET 16.00– ZOOM oz. po dogovoru kabinet 536c (Aškerčeva 2)

Kabinet

536C

Človek z ravnice, samemu sebi človek. In pravi človek, tovariš tudi drugim.

Življenje govora in človeka
Oddelek za slovenistiko

prof. dr. Hotimir Tivadar

Fonetika in fonologija, govor, radijski in televizijski govor, akustična fonetika, retorika in javno nastopanje, pravorečje, pravopis, in tudi reakreditacija študijskih programov.

Opravil sem štiri leta študija enopredmetne slovenščine in se v absolventu odpravil na enosemestrski študij na Češko (tam sem bil že na poděbradski poletni šoli (1994), kasneje še na praški (1999) in kamor se še vedno študijsko-raziskovalno rad vračam), na Katedro za češki jezik in književnost in Fonetični inštitut (FF UK) v Pragi, kjer sem opravil tudi instrumentalni del diplomske naloge (mentorica red. prof. dr. Ada Vidovič Muha) pod vodstvom prof. dr. Zdene Palkove, ki je bila tudi somentorica pri mojem podiplomskem študiju. Po končani diplomi sem se za nedoločen čas zaposlil na Katedri za slovenski knjižni jezik in stilistiko na mestu rednega asistenta, zadolženega za govor in fonetiko. Leta 2003 sem opravil znanstveni magisterij s področja pravorečja (Govorjena podoba slovenskega knjižnega jezika – pravorečni vidik), 2008 uspešno zagovoril doktorsko disertacijo z naslovom Kakovost in trajanje samoglasnikov v govorjenem knjižnem jeziku. Leta 2009 sem postal docent, 2014 izredni profesor in leta 2020 redni profesor za področje slovenskega jezika. 

Sodelujem s Fonetičnim inštitutom FF UK v Pragi, Odsjekom za fonetiku na FF v Zagrebu, s Fakulteto Nikolaja Kopernika (Torun’, Poljska), s Fakulteto za elektrotehniko v Ljubljani in drugimi predvsem slovanskimi jezikoslovci. Sodelujem tudi s Centrom za slovenščino kot drugi/tuji jezik in na SSJLK (fonetika), poleg tega pa tudi z Oddelkom za slavistiko FF UL, Pedagoško fakulteto UL (surdopedagogika) in AGRFT UL.

Član komisije za fonetiko in fonologijo slovanskih jezikov pri Mednarodnem slavističnem komiteju.

  • 1999: O fonemu /v/ v govorjenem slovenskem knjižnem jeziku. Slavistična revija 1999 (št. 3), 341–361.
  • 2003: Contrastive analysis of Slovene and Croatian vowels (some pronunciation problems of Croatian speakers of Slovene) / Kontrastna analiza slovenskih i hrvatskih vokala (mogući izgovorni problemi sa slovenskog aspekta). Govor (Zagreb) 20/1–2. 449–466.
  • 2004: Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku. Slavistična revija 52/1. [31]–48.
  • 2007: Język słoweński: osnovne fonetične in fonološke značilnosti slovenskega jezika v 21. stoletju. V: SAWICKA, Irena (ur.). Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich, 2: Fonetyka, fonologia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Instytut filologii Polskiej, 2007, str. 505–530.
  • 2012: Slavifon Slovenija 2012: Mednarodna znanstvena fonetična konferenca in zasedanje Komisije za fonetiko in fonologijo pri Mednarodnem slavističnem komiteju (Ljubljana, 16.-17. februar 2012). Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za slovenistiko. 34 str.
  • 2013: Aktualna vprašanja slovanske fonetike. Ur. Hotimir Tivadar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 188 str. (predogled).
  • 2016: Položaj pravorečja in retorike v sodobnem svetu: govorno neznanje in z njim povezana socialna diferenciacija. Slovenščina danes. Letn. 52, št. 7/8 (2016), str. 135-150.
  • 2017: Speech rate in phonetic-phonological analysis of public speech (using the example of political and media speech). Jazykovedný časopis 68/1. 37–56.
  • 2018: Položaj slovenskega govora skozi prizmo stavčne fonetike – aktualizacija opisa osnovnih besedilnofonetičnih parametrov. Jezik in slovstvo 63/2–3. 7–24.
  • 2019: Fonetika 1 (v soavtorstvu z U. Batisto). Univerzitetni učbenik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Še nekaj radijskih in televizijskih oddaj (intervjujev)

2011: Decentralizacija jezikovne norme : Radio Slovenija, 3. program - ARS: oddaja Jezikovni pogovori. Ljubljana, 26. jul. 2011. http://tvslo.si/predvajaj/jezikovni-pogovori/ava2.111484350/

2014: Intervju – dr. Hotimir Tivadar: intervju v oddaji Intervju na TV Slovenija 1, 3. avg. 2014. https://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-tv/174289338

2018: Upornik z jezikom za jezik, Stanislav Škrabec, (Jezikovni pogovori). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, javni zavod, 2018. https://ars.rtvslo.si/2018/06/jezikovni-pogovori-156/

2019: 100 let priključitve Prekmurja: oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija, Prvi program, (Studio ob 17h). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174632596/00:53:19

Več objav najdete v sistemih Cobiss oz. Sicris.

Obvezni predmeti

Izbirni predmeti

Sodelavke in sodelavci oddelka

Dogodki

08. 07. 2024
Oddelek za arheologijo

Erasmusova poletna šola: Heritologija

02. 07. - 01. 08. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Razstava: THE RIP umetnice Ane Malnar

01. 07. - 02. 07. 2024
Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Poletne prireditve Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik

01. 07. - 10. 07. 2024
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Julijski Karierni tabor za študentke in študente Univerze v Ljubljani

26. 06. 2024
Oddelek za zgodovino, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenca: Nacionalistična večjezičnost: Mnogotere jezikovne lojalnosti in nacionalna pripadnost v Vzhodni in Srednji Evropi ter na Balkanu